Një jetë e vrarë

Pjesë teatrale përshkruan jetën politike / situatën në vitet 80-90 në Kosovë.

Një jetë e vrarë

Pjesë teatrale - Kosova në vitet e 80-ta gjer në vitet e 90-ta - në gjuhën shqipe.